درباره شرکت زیگورات پرداز سیستم قشم

فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و تولید نرم افزار

این شرکت تحت شماره ثبت 7204 با موضوع فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و تولید نرم افزار و انجام کلیه عملیات مرتبط

در اداره  اداره ثبت اسناد و املاک سازمان منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده است.

درباره شرکت زیگورات پرداز سیستم قشم، فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و تولید نرم افزار